Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 05.01.2024

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. 


21.06.2024

Nav-leder samling 2024

Statsforvalteren inviterer til Nav-leder samling 2024 fredag 29. november.

 


13.06.2024

Informasjonsskriv 3/2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt tilsyn med Nav sin behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad


07.06.2024

Oppvekstwebinar: Hva kan kompetansesentrene tilby kommunene?

Statsforvalteren i Oslo og Viken har invitert kompetansesentrene NAPHA, NUBU, KORUS og Stiftelsen Pilar (RBUP og RVTS) til å presentere tilbudet de har til kommuner og bydeler.


28.05.2024

Hvordan behandle søknader og klager på omsorgstønad

Helseavdelingen har i mai 2024 sendt et brev til alle kommunene med informasjon om hvordan kommuner skal behandle søknader og klagesaker om omsorgstønad.


15.05.2024

Grunnkurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


26.04.2024

Oppvekstwebinar: Kommunenes ansvar. Bestemmelsene i velferdslovgivningen om samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator


18.04.2024

Kronikk: Helseberedskap - Råde kommune viser vei

Har du kjørt på E6 forbi Råde og den store industrihallen der?  Siden 2015 har bygget fungert som Nasjonalt ankomstsenter for flyktninger som kommer til Norge, og fra 1. januar 2024 er dette det eneste nasjonale ankomstsenteret i landet.


11.04.2024

Grunnkurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


21.03.2024

Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform

Barnevernsreformen ble iverksatt i 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlige innsats skal styrkes. Reformens innhold regulerer barnevernets ansvar og oppgaver, men reformens mål kan bare nås gjennom endringer i hele kommunens oppvekstsektor. Derfor omtales reformen som en oppvekstreform.


20.03.2024

Tilskudd til læringsnettverk i barnevernstjenestene

Læringsnettverk skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel