Tilbud om basiskurs

Ønsker du å øke basiskunnskapen om økonomisk rådgivning for ditt Nav-kontor?

Publisert 25.10.2023, Sist endra 25.10.2023

Vi opplevde stor pågang på dette tilbudet i 2023, og ønsker å fremholde det også for 2024.

Kalenderen fylles raskt opp! Dersom dette kan være et aktuelt kurs for ditt kontor må du gjerne melde interesse allerede nå.


Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell rettighet etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten. For de som samhandler med Nav vil det være svært nyttig å ha kjennskap til hva tjenester innebærer for å kunne bidra til at de som trenger hjelp får det.

Det er ulike årsaker til at mennesker tar kontakt med det offentlige hjelpeapparatet og Nav-kontorene. Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. For å ha utbytte av dette kurset trenger det dermed ikke i hovedsak dreie seg om at tjenestemottaker kommer i kontakt med deg for økonomisk råd og veiledning. Har du brukerkontakt vil kurset kunne være nyttig for arbeidshverdagen din.   

Målet med dette kurset er derfor at deltakerne etter endt kurs skal ha kunnskap til å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver. Videre skal deltakerne også kunne bistå med enklere råd og veiledning, samt å kunne videreformidle personer som trenger det, til økonomisk rådgivning.  

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil denne våren tilby basiskurs for kommuner/bydeler og Nav-kontor som ønsker å sette ekstra fokus på tjenesten økonomisk rådgivning.

Kurset har varighet på 7 timer inkludert lunsj.

For at vi skal komme å holde kurs for ditt kontor ber vi om at enhetsleder tar kontakt med oss direkte for nærmere avtale.

Kontaktpersonar