Tilsyn med Recoveryakademiet avdekket ikke svikt

Helseavdelingen fikk en klage i januar 2022 fra pårørende til en pasient som døde på Recoveryakademiet i april 2021. På et tilsyn vi har gjennomført fant vi at pasienten fikk forsvarlig helsehjelp.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.09.2022

Recoveryakademiet er en privat virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester til det offentlige. Avdeling Stensbyhagen ligger på Minnesund, og gir kommunale tjenester til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.

Vi undersøkte om pasienten fikk forsvarlig hjelp til ernæring og i forbindelse med den akutte hendelsen der pasienten døde. Våre funn viser at det var gjennomført forsvarlige risikovurderinger, at kompenserende tiltak var etablert og ble fulgt ved at pasienten fikk tilrettelagte måltider, og at personalet handlet i tråd med god praksis ved den akutte hendelsen.

Vi har påpekt at selv om pasienten fikk forsvarlig hjelp, bør planlagt hjelp nedtegnes i journalen slik at kontinuiteten sikres. Vi har også påpekt at nedtegnelser i journalen skal skje uten unødig opphold.