Styringsinformasjon til helsefellesskapene om barn og unge

Ny rapport med styringsinformasjon til helsefellesskapene om barn og unge i alderen 0-20 år med langvarige og/eller omfattende behov viser til dels store forskjeller i bruken av alle helsetjenester for denne aldersgruppen.

Publisert 06.07.2022

Om helsefellesskap

Et helsefellesskap er en samarbeidsarena hvor sykehus og kommuner skal jobbe for å samarbeide bedre om de mest sårbare pasientene.

Forskjeller mellom helsefellesskapene

I 2019 hadde 7,7 prosent av barn og unge i alderen 0-20 år langvarige og/eller omfattende behov for helse- og omsorgstjenester. Omfanget varierte fra 6,8 prosent i kommunene knyttet til Akershus universitetssykehus til 10,8 prosent i Finnmark.

Rapporten kan du lese her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap/styringsinformasjon