Steriliseringsnemnda

Statsforvalteren er mottaker av søknader om sterilisering som skal behandles av steriliseringsnemnda.

Publisert 27.02.2023, Sist endra 06.06.2024

Hovedregelen er at alle som bor i Norge, og som har fylt 25 år, kan bli sterilisert hvis de ønsker det. Noen må søke spesielt og få søknaden behandlet av en steriliseringsnemnd. Dette gjelder personer som er yngre enn 25 år, eller som har en alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller som er psykisk svekket.

Steriliseringsnemnda i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus ledes av Fylkeslegen, søknaden skal også sendes oss. Bruk tjenesten Sikker melding til Statsforvalteren.

For personer som må søke om å bli sterilisert, sender legen det undertegnede skjemaet sammen med søknaden og annen nødvendig dokumentasjon til steriliseringsnemnda i det fylket der den som søker om å bli sterilisert er bosatt.

Det er et krav om at søker skal motta tilpasset informasjon om søknaden/inngrepet, i den grad dette er mulig ut fra vedkommendes forutsetninger. Det kan også være et krav om at det oppnevnes verge, eventuelt begrenset til søknadsprosessen.