ALIS-avtaler og veiledning for fastleger i 2022

Helsedirektoratet utlyser en ny tilskuddsordning for nasjonale ALIS-avtaler og veiledning som er rettet mot både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med næringsdrift i kommunen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2022

Det har i flere år blitt gitt tilskudd til kommuner for å dekke utgifter til veiledning, rekruttering og til særskilte tiltak som bidrar til forutsigbarhet og trygghet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin.

Helsedirektoratet opplyser at Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at den nye tilskuddsordningen Nasjonal ALIS og veiledning erstatter tilskuddsordningene under, og som avvikles:

  • ALIS-avtaler for fast ansatte fastleger og fastlegevikarer ansatt i kommunen utover et års varighet
  • ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet

Ordningen Nasjonal ALIS og veiledning blir slått sammen med ordningen Allmennmedisin - veiledning av LIS3.

LIS3 som allerede har inngått ALIS-avtale skal gis mulighet til å konvertere til Nasjonal ALIS og veiledning, men kommunen kan likevel søke om tilskudd til veiledning for leger som velger å ikke inngå ALIS-avtale.

Tilskuddsordningen Nasjonal ALIS og veiledning innebærer at alle leger som spesialiserer seg i allmennmedisin i kommunen får tilbud om en ALIS-avtale med standard innholdselementer. ALIS i kommuner med særskilte rekrutteringsutfordringer, kan få tilleggselementer i sine avtaler.

Kommuner med sentralitetsgrad 6 vil kvalifisere for høyere tilskuddsbeløp. Videre vil tilskuddets størrelse avhenge av om ALIS er fastlege/fastlegevikar, introduksjonslege, allmennlege i annet kommunalt legearbeid eller om det kun søkes tilskudd til veiledning. Tilskuddsbeløpet graderes i henhold til ALIS stillingsandel og antall hele måneder i perioden det søkes tilskudd for.

Målet med ordningen Nasjonal ALIS og veiledning er å rekruttere flere leger inn i allmennmedisin ved å få flere nyutdannede leger til å ønske å begynne på og fullføre spesialisering i allmennmedisin.

Eventuelle spørsmål om ordningen må rettes til Helsedirektoratet v/rådgiver Charlotte Næss, epost charlotte.naess@helsedir.no.