Oslo og Asker kommuner nominert til pris

Årets leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å involvere lokalbefolkningen, frivillige og næringsliv og sammen med dem kommet frem til hvordan de eldres ønsker og behov imøtekommes.

Publisert 24.09.2021

Det regionale støtteapparatet i Oslo og Viken har fått inn tre forslag til kandidater til årets pris. Etter en grundig vurdering av søknadene har vi nominert (i tilfeldig rekkefølge):

Asker kommune

Oslo kommune

Leve hele livet-prisen er Helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater under Leve hele livet sine innsatsområder. Helse- og omsorgsministeren deler ut denne prisen og kriteriene for prisen varierer fra år til år i tråd med de ulike fasene i reformen.

Leve hele livet - kvalitetsreformen for eldre handler om hvordan vi kan utvikle helse- og omsorgstjenestene og skape et mer aldersvennlig og bærekraftig samfunn. Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt, og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Vinneren annonseres på Leve hele livet-konferansen den 17. november, og prisen deles ut av helse- og omsorgsministeren. Vinneren vil motta en premie på 100.000 NOK.

De andre nominerte er (i tilfeldig rekkefølge):

  • Bømlo
  • Gjøvik
  • Vefsn
  • Sandefjord
  • Sula
  • Flekkefjord

Du kan lese mer om prisen på Helsedirektoratets nettside.