Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet reformen

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.07.2022

For at kommunene skal følge opp lokale tiltak i gjennomføringen av Leve hele livet - reformen, har Statsforvalteren i Trøndelag etter oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet en veileder.

Veiledningsmateriellet er utviklet for å være til inspirasjon, følge med på, og følge opp resultater og effekter av lokale tiltak i reformen, eventuelt finne ut om det er behov for å justere tiltak som ikke oppnår ønsket effekt.

Vi håper mange vil ta i bruk veilederen!

Lenke til veilederen finnes her: https://www.ressursportal.no/ny-veileder-om-hvordan-male-effekt-og-resultat