Interaktiv e-læring for barnehagefaglig grunnkompetanse

E-læringen fra Udir gir et innblikk i noen grunnleggende og sentrale temaer for arbeid i barnehage. Tilbudet er spesielt rettet mot assistenter, men er også tilgjengelig for andre ansatte.

Publisert 04.09.2023

Les mer om e-læringstilbudet på Udir sin nettside her.