Tildeling av St. Olavs orden

Seniorgeolog Harald Brekke fra Kristiansand er tildelt St. Olavs Orden som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten.»

Publisert 20.09.2023

Tildelingen fant sted på Boen gård i Kristiansand den 12. september, og Statsforvalter Gina Lund stod for overrekkelsen sammen med ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland. 

Bakgrunnen for utmerkelsen er Harald Brekkes langvarige innsats med å etablere norsk og andre kontinentalsoklers yttergrenser, samt innsats for å etablere internasjonalt regelverk for havbunnsmineraler.

Harald Brekke vil bli invitert av Kongen til en sammenkomst på Slottet.

Vi gratulerer så mye med utmerkelsen!

Statsforvalterer Gina Lunds tale til Harald Brekke ligger tilgjengelig oppe til høyre på denne siden.