Regionale kunnskapsmiljø har gått sammen om ny nettside

Kunnskapssentrene som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern, styrker samarbeidet og samler faglig støtte til de som møter barn, unge og familier i sitt arbeid på kunnskapombarn.no.

Publisert 19.10.2022

Statsforvalteren i Agder har skrevet samarbeidsavtale med sentrale kompetansesentre innen rus, psykisk helse og barnevern i vår region. Disse er RVTS Sør (Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), RBUP Øst og Sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og KORUS Sør (Regionalt kompetansesenter for rus). Gjennom samarbeidet ønsker vi å sikre samordning og god kvalitet på de kortsiktige og langsiktige opplæringstiltak for velferdstjenestene for barn og unge som planlegges og iverksettes i Agder.

Vi viser til en ny nettside kalt kunnskapombarn.no som er utviklet av de fire RBUP-ene i Norge. Dette er et nettsted som gir tilgang på alle deres tilbud og aktiviteter. Her presenteres oppsummert forskning, fagstoff og nyttige verktøy om barn og unges psykiske helse og om barnevern. Ressurser som Tiltakshåndboka, Ungsinn, PsykTestBarn og IN SUM presenteres og mye mer. Dette er aktuelt for ansatte i barnevern, skole, barnehage, helsetjenester og andre som jobber med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Kunnskapombarn.no blei lansert 10. oktober, på Verdensdagen for psykisk helse.

 

Ta en titt og abonner på nyheter!