Årsrapport 2020 for Fylkesmannen i Agder

Årsrapport og årsregnskap for 2020 er nå revidert av Riksrevisjonen uten merknader

Publisert 04.05.2021

Begge dokumenter ligger som vedlegg (se høyre spalte).