Familievern

Oppdatert 02.01.2023

Familievernkontora gir tilbod om behandling og rådgiving ved vanskar, kriser og konfliktar i familien. Kontora meklar også i samband med skilsmisse eller samlivsbrot eller i barnefordelingssaker. Tilbodet er gratis.

Statsforvaltaren fører tilsyn med verksemda ved familievernkontora i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved kvart familievernkontor minst kvart tredje år. 

Vis meir

Statsforvalteren fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familiekontor minst hvert tredje år.

Oversikt over familiekontorer og meklere i region Sør finner du ved å klikke på lenkene under:

Kristiansand (Vest-Agder)

Farsund (Vest-Agder)

Aust-Agder