Ny høringsfrist: Oppstart av frivillig vern av skog for åtte områder i Agder

Høyringsfrist:
10. januar 2020 23:59

Ny høringsfrist: Fylkesmannen i Agder varsler oppstart av verneplanprosess for åtte skogsområder i Lyngdal, Kristiansand, Søgne, Bygland, Birkenes, Risør, Gjerstad og Åmli kommuner. Områdene er tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Publisert 07.12.2019

Åtte områder foreslås vernet som naturreservat på Agder. Av de åtte områdene er fire utvidelser av eksisterende naturreservat. Dette gjelder Kviteflogi naturreservat i Bygland, Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand, Åmtona naturreservat i Åmli og Grøneliane naturreservat i Birkenes kommune. De øvrige områdene er Eiersland i Lyngdal, Try i Søgne, Urfjellheia i Risør og Urvassliene i Gjerstad kommune.

Områdene er foreslått vernet som naturreservat, jf. naturmangfoldloven § 37. Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog, som innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneier. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Formålet med oppstartsmeldingen er å invitere til samarbeid om gjennomføring av prosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til verneplanarbeidet. Dette kan være forhold man mener bør omtales i forskriftene, reguleringer fra kommunene eller spesielle interesser som må ivaretas.

Innspill sendes skriftlig til Fylkesmannen i -Agder, Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal, eller på epost til: fmavpost@fylkesmannen.no innen fredag 10.01.2020. (OBS: ny utsatt frist) Vi ber om at innspillet merkes med vårt saksnummer 2019/7551.