Samordnet tilsynsplan 2020

Fylkesmannen har i samarbeid med Arkivverket, Arbeidstilsynet, Kartverket og Mattilsynet utarbeidet en samlet oversikt over planlagte tilsyn med kommunene for 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.02.2020

Fra 2020 har vi tatt i bruk en ny nasjonal kalenderløsning for planlagte kommunerettede tilsyn «Tilsynskalenderen»: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no. Kalenderen skal løpende gi en mest mulig oppdatert oversikt over planlagte tilsyn mot den enkelte kommune. Det må påregnes at det skjer endringer/oppdateringer i løpet av året.

Mattilsynet vil gjennomføre mange tilsyn med drikkevann og vannforsyningssystem i løpet av året. Dette vil berøre nesten samtlige kommuner i fylket, men er foreløpig ikke registrert i kalenderen.


Kommunen kan søke om tilgang til tilsynskalenderen

Den nye kalenderløsningen legger til rette for en dialog mellom Fylkesmannen og kommunedirektør om tilsynsplan, ved at kommunene kan gi tilbakemelding. For eksempel kan kommunen via kalenderen gi tilbakemelding på at foreslått tidspunkt/tidsperiode for enkelte tilsyn ikke passer, eller på den samlede tilsynsbelastningen.


For å få kunne gi tilbakemelding gjennom Tilsynskalenderen må kommunedirektør (eller den han/hun delegerer til) søke om rolle i kalenderen. Kommuner kan søke om rolle ved å gå inn på denne lenken: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no

Frist for tilbakemelding fra kommunene er 26. februar. Tilsynsrapporter vil bli lagt inn i kalenderen fortløpende.

Kommuner som ønsker en samtale med Fylkesmannen rundt prioritering av tilsyn for 2020, kan også ta direkte kontakt, se liste kontaktpersoner til høyre.

Forvaltningsrevisjoner vil bli registrert i løpet av våren 2020

I løpet av våren 2020 vil kalenderen også få en modul der kontrollutvalgssekretariatene kan legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter som er relevante å se i sammenheng med statlig tilsyn.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.