Planlagte tilsyn med kommunene for 2022

Statsforvalteren har i samarbeid med Arkivverket, Arbeidstilsynet, Kartverket, Mattilsynet og utarbeidet en samlet oversikt over planlagte tilsyn med kommunene for 2022. Oversikten ble sendt på høring til kommunen i desember 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.02.2022

Selv om vi tilstreber å gi kommunene en samlet oversikt for året, er det likevel slik at der skjer endringer/oppdateringer underveis. Oppdatert oversikt finner du i tilsynskalenderen: https://tilsynskalender.statsforvalteren.no.

I tillegg til planlgte tilsyn med kommunene, blir det også gjennomført hendelsesbaserte tilsyn som følge av at vi mottar risikoinformasjon på enkeltområder innenfor våre fagområder.

Tilsynskalenderen viser også forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og under arbeid. Forvaltningsrevisjoner blir registrert og oppdatert av sekretariatene for kontrollutvalg. 

Du finner også tilsynsrapporter og forvaltningsrevisjonsrapporter i tilsynskalenderen. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.08.2022

Ny rapport: For mange tungt medisinerte pasienter og pasienter med skadelig alkoholforbruk får beholde førerkortet

For mange pasienter som bruker for mye medikamenter eller har et skadelig forbruk av alkohol får beholde førerretten. Det slår Statsforvalteren i Trøndelag fast i en fersk rapport. 


Kontaktpersonar