Endringer i planlagte tilsyn med kommunene

Hensynet til smittevern og kapasitet i kommunene, innebærer store endringer i tilsynsaktiviteten for 2020. Mange av Fylkesmannen i Trøndelag sine planlagte tilsyn med kommunene er, eller vil bli, flyttet i tid. En del tilsyn blir også avlyst.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.04.2020

Fylkesmannen i Trøndelag vil ikke gjennomføre planlagte tilsyn rettet mot kommunene som innebærer fysisk oppmøte før sommeren. Tilsynsaktiviteten utover høsten blir vurdert nærmere.

Det pågår likevel en del kontroll- og tilsynsaktivitet rettet mot kommunene. Dette gjelder blant annet avslutning av tilsyn som startet før pandemien brøt ut. Noen nye tilsyn og undersøkelser gjennomføres også, men da ved dokumentgjennomganger, egenvurderinger og bruk av digitale verktøy fremfor fysisk oppmøte i de enkelte kommuner. Dette gjelder eksempelvis for kontroller innen landbruksforvaltningen. Vi er i dialog med den enkelte kommune om hva som er gjennomførbart og mulig ut fra kommunens kapasitet.

Tilsynskalenderen viser oversikt over våre planlagte tilsyn med kommunene, og blir løpende oppdatert (lenke).

Fylkesmannen gjennomfører fremdeles hendelsesbaserte tilsyn som følge av at vi mottar risikoinformasjon på enkeltområder innenfor våre fagområder. Terskel for å opprette nye hendelsesbaserte tilsyn kan likevel være noe endret/hevet som følge av pandemisituasjonen, men dette vil variere fra fagområde til fagområde.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.