Gangen i en separasjon- og skilsmissesak

Skal du sende inn en søknad om separasjon eller skilsmisse og er usikker på saksgangen? Her gir vi deg en kort oversikt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.04.2021

Innsending av søknad om separasjon eller skilsmisse
Søknad om separasjon eller skilsmisse kan sendes inn av den ene ektefellen alene eller av ektefellene sammen. Søknaden kan sendes inn enten på papir eller elektronisk. Den elektroniske løsningen bidrar til en mer effektiv saksbehandling hos Statsforvalteren. Elektronisk innsending av skjema er en trygg løsning som krever Min ID eller BankID for å logge inn. For å benytte elektronisk skjema må du ha nettleser av typen Google Chrome eller Firefox.

Lenke til papirskjema og elektronisk søknadsskjema finner du vedlagt denne artikkelen.

I søknadsskjemaet finner du veiledning om hvordan søknaden skal fylles ut og hvilken dokumentasjon som er nødvendig å legge ved.

Saksgang hos Statsforvalteren

Komplett søknad fra begge ektefellene
Statsforvalteren begynner med å undersøke om søknaden oppfyller alle krav. Dersom søknaden kommer fra begge ektefellene og søknaden oppfyller kravene, gir Statsforvalteren separasjon- eller skilsmissebevilling og avslutter saken. Statsforvalteren sender en melding til folkeregisteret om at det er gitt separasjon eller skilsmisse. 

Søknad med mangler
I noen tilfeller har søknaden mangler. For eksempel kan underskrifta til en av ektefellene mangle dato eller det mangler nødvendig dokumentasjon. Vi tar da kontakt med søkeren og gir veiledning om hva som må rettes. Vi setter samtidig en frist for å rette søknaden. Dersom vi ikke mottar svar innen fristen, kan søknaden bli avvist.

Søknad fra bare den ene ektefellen
Dersom vi mottar en søknad bare fra den ene ektefellen, sender vi søknaden i kopi til den andre ektefellen. Vi legg ved et dokument som vi ber ektefellen signere dersom vedkommende ønsker å medvirke til søknaden.

Så lenge vilkår er oppfylt, har en ektefelle krav på separasjon eller skilsmisse selv om den andre ektefellen ikke medvirker. I disse tilfellene må Statsforvalteren sørge for at saken blir kjent for den andre ektefellen. Dette gjør vi ved å sende et forkynningsbrev. I brevet ber vi den andre ektefellen om å signere for å bekrefte at brevet er mottatt. Dersom vi ikke mottar svar, ber vi Namsfogden om hjelp til å gjøre saken kjent for ektefellen. I de tilfellene ektefellen oppholder seg i utlandet, ber vi myndighetene i det aktuelle landet om å gjøre saken kjent for ektefellen. Dette kan være en tidkrevende prosess.

Ektefelle med ukjent adresse
Der ektefellen har ukjent adresse blir saken slått opp i Norsk lysingsblad før separasjon- eller skilsmissebevilling blir gitt. Dette er en måte å gjøre saken kjent for den andre ektefellen der vi ikke har annen kontaktinformasjon.

Manglende vilkår for separasjon eller skilsmisse
I de tilfellene der vilkår for å gi separasjon eller skilsmisse ikke er tilstede, avviser Statsforvalteren søknaden. Et eksempel er der partene ikke har flyttet fra hverandre i separasjonstida.  

Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstiden i en separasjon- eller skilsmissesak varierer fra tre uker i de tilfellene ektefellene sender en komplett søknad sammen, til opp mot ett år der saken må forkynnes for den andre ektefellen i utlandet.

Utsending av separasjons- eller skilsmissebevilling
Separasjon- eller skilsmissebevilling sendes ut når alle vilkår er oppfylt og en eventuell klagefrist har gått ut. Bevillingen mottar du enten i ordinær post eller i din digitale postkasse.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.