Samisk språkuke med rikholdig meny

Faksimile fra hjemmesiden til Samisk språkuke 2023

I uke 43, fra 23. til 29. oktober arrangeres Samisk språkuke med aktiviteter og arrangement over det meste av landet.

Publisert 19.10.2023

Samiske språk og kultur har lenge vært utrydningstruet, men en voksende bevissthet og interesse gir håp. Samisk språkuke skal vise frem og løfte opp de samiske språkene, sånn at flere får vite hva det samiske språk og kulturen innebærer!

I dag velger flere å gjenlære og ta tilbake et språk som generasjoner før dem mistet. I områder hvor samisk ikke har vært brukt på en generasjon eller to, tar nå unge voksne samisk tilbake og forsøker forsiktig å gi det videre til sine barn. En ny generasjon med samisktalende barn vokser frem.

Samisk språkuke er et initiativ fra Sametinget på norsk side i forbindelse med deres lansering av Språkløftet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.

I fjor åpnet HM Kong Harald den samiske språkuka da han besøkte Saemien Sijte, det sørsamiske museumet, i Snåsa. Også i år blir det en rekke ulike arrangement i løpet av uka i Trøndelag. Hovedtyngden av arrangementene er i de sørsamiske forvaltningskommunene Røyrvik, Snåsa og Røros.
Mat er en viktig del av den samiske kulturen, noe som settes på kartet både i Røros og Snåsa i forbindelse med språkuka. I Trondheim inviteres det til markering ved DMMH 23. oktober med blant annet kåseri og kunstneriske innslag på programmet.
I Snåsa er det også flere andre arrangement i løpet av uka, som lesestund for de yngste på biblioteket og digital språkkveld.
Også i Røyrvik kommune vil uka bli markert med arrangement som spenner vidt. Vi nevner Språk og sløydkafè flere dager med ulikt innhold og utstilling av museumsgjenstander.
En fyldig oversikt over arrangement finner du her!

LES OGSÅ:
Ressurser til arbeid med samisk i barnehagen
Tilskudd til videreutdanning for lærere i samisk og stipend til lærerutdanning

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.