Landsdekkende tilsynsaksjon

Statsforvalterne over hele landet skal i perioden mars til oktober 2023 gjennomføre en tilsynsaksjon med prosjekter som innebærer mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.

Publisert 21.03.2023

Mudring, dumping og utfylling kan påvirke økosystemet langs kysten, blant annet ved å skade eller ødelegge viktige områder for ulike arter. Statsforvalteren gjennomfører tilsyn fra mars til oktober på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Prosjektene varierer fra små mudringstiltak ved private brygger til utfylling med store masser for å få nytt landareal. De ansvarlige for slike tiltak er kommuner, kommunale havner, Kystverket, en eller flere privatpersoner eller store industriforetak.

Spredning av forurensning fra partikler og miljøgifter i sjøbunnen kan føre til nedslamming av gyte- og oppvekstområder for fisk og bunndyr. Utfylling av sprengstein kan forurense med plastavfall fra armeringsfibre og sprengtråd, og avrenning av nitrogen, som kan være skadelig for fisk.

Les mer om tilsynet på nettsiden til Miljødirektoratet.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.