Vil sikre minst én organisert fritidsaktivitet for alle barn

Tilgang på fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og forebygger ensomhet og utenforskap. Det er derfor et viktig mål at alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser.

Publisert 15.08.2022

Sist uke signerte regjeringen, KS, frivilligheten og andre aktører en fornyet fritidserklæring. Partene forplikter seg til å jobbe for at alle barn kan delta i fritidsaktivitet med andre.

Fritidserklæringen er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene, frivilligheten og andre aktører. Erklæringen ble først signert i 2016. Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk kulturskoleråd, Norsk friluftsliv, BUA, Norges Musikkorps Forbund, Norges Frivilligsentraler, Ungdom og Fritid, Kulturalliansen og Norsk kulturforum ønskes nå velkommen som nye parter i erklæringsgruppa.

- Fritidstilbud er en viktig del av barn og unges oppvekst. Deltakelse i ulike fritidsaktiviteter gir mulighet til å gjøre noe sammen med andre, være en del av et fellesskap, få nye venner, være aktive og oppleve mestring. Det er derfor viktig at alle barn og unge – uavhengig av kjønn og foreldrenes lommebok, kan delta i meningsfulle aktiviteter på fritiden. Dette er viktig både for den fysiske og psykiske helsen, og grunnlaget for god helse og livskvalitet i oppveksten og gjennom hele livet legges i barne- og ungdomsårene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Statsforvalterens oppgave

Statsforvalteren skal bidra til å gjøre fritidserklæringen kjent i kommunene, og bidra til at kommunene legger forholdene til rette for et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

Lenke til regjeringens pressemelding

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.