Vi har undersøkt kor tilgjengelege dei sosiale tenestene i Nav er

Auka digitalisering i samfunnet har gjort offentlege tenester betre for dei fleste. Samtidig er det menneske som av ulike grunnar ikkje har høve til å bruke digitale løysingar. Dersom du til dømes kjem til Nav-kontoret utan timeavtale, møter du sannsynlegvis ei stengt dør.

Publisert 16.08.2022

Statsforvaltarane undersøkte i 2020 og 2021 tilgjengeheita til sosiale tenester i Nav ved oppmøte, på telefon og digitalt i 70 kommunar. Den landsomfattande undersøkinga viser at det framleis er utfordringar knytt til kor tilgjengelege desse tenestene er.

49 av dei undersøkte Nav-kontora hadde ope publikumsmottak i seks timar eller mindre per veke, medan 11 av dei 70 hadde heilt stengt. Brukarar som møtte opp på Nav-kontoret utan avtale, kom derfor som oftast til ei stengt dør.

Helsetilsynet meiner det er alvorleg at Nav-kontora ikkje har beredskap for å ta i mot brukarar utan timeavtale. Dette kan vere brukarar som har akutt behov for hjelp til mat, straum eller bustad.

I kommunebrevet 2022 skriv Arbeids- og velferdsdirektoratet:

«Ikke-digitale tjenestemottakere må ha mulighet til å få forsvarlige tjenester, og alle må ha mulighet til å få akutt hjelp etter sosialtjenesteloven ved å henvende seg til NAV-kontoret. Dette innebærer at det skal være mulig med fysisk oppmøte på NAV-kontoret, både med og uten avtale. Dersom åpningstiden er begrenset slik at de som søker om sosiale tjenester faktisk ikke kan møte opp fysisk ved NAV-kontoret, må dette begrunnes, og kommunen må på annen måte sikre at de får ivaretatt sitt hjelpebehov.»

Du kan lese meir om undersøkinga på nettsidene til Helsetilsynet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.