Nedetid for ID-porten og BankID

I perioden 21. – 26. oktober blir det gjort ei større endring i BankID-tenesta sentralt. Arbeidet kan påverke dei digitale tenestene til statsforvaltarane.

Publisert 19.10.2021

Status.digdir har meir informasjon om det planlagde vedlikehaldet.