Kommunens ansvar for forsøpling - oppdatert veileder

Miljødirektoratet har oppdatert veiledningsmaterialet til kommunene for å følge opp forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.10.2021

Forsøpling er avfall på avveie og kan være både skjemmende for omgivelsene og en kilde til forurensning.  Kommunen har ansvar for å følge opp forsøplingssaker på kommunens arealer. De har lokalkunnskap til å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig i de enkelte sakene.

Vi håper veilederen vil være et nyttig hjelpemiddel for kommunene. Dette er et viktig ledd i å styrke kommunens rolle som forsøplingsmyndighet, jf. forurensningsloven §§ 37 jf. 28.  

Den nye veilederen på miljodirektoratet.no er en oppdatert versjon av veilederen som tidligere var tilgjengelig på miljøkommune.no. Lenke til veilederen finner du i høyre marg.

På samme side kan du få mer informasjon om temaet forsøpling;

  • Om kommunens myndighet
  • Hvem er ansvarlig for forsøpling
  • Hvordan definere forsøpling og forurensning

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.