Skogbrannberedskap i sommer

Skjermdump fra skogbrannfare.met.no
Skjermdump fra skogbrannfare.met.no

Midt i den fine sommertiden er det nødvendig å minne om forebygging og håndtering av skogbrann. Skogbrannberedskap er kommunens ansvar, mens du og jeg må huske det generelle bålforbundet som gjelder fra 15. april til 15. september. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.07.2021

Her følger noen viktige råd om beredskap for skogbrann i sommer: 

Generelt bålforbud fra 15. april til 15. september 

I forskrift om brannforebygging §3 heter det:  

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når 

  1. kommunen har gitt tillatelse eller 
  2. kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller 
  3. det er åpenbart at brann ikke kan oppstå. 
Skogbrannplakater kan bestilles gratis fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no). 
Skogbrannplakater kan bestilles gratis fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no). 

Hvis du oppdager skogbrann 

RING 110 

Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg. Les mer på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine sider Sikker hverdag.

Skogbrannberedskap - kommunens ansvar

Det er kommunene som har ansvaret for skogbrannberedskapen, jfr. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. I §4-12. Skogbrann står det: 

I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver. 

Basert på dette er det viktig at kommunen har beredskapsplan, telefonlister osv. klart før det oppstår en brannsituasjon. Det er viktig at brannsjef og skogbrukssjef har en god dialog. Skogbrukssjefen har ofte mye lokalkunnskap om skogeiere, veier, bommer, skogforhold osv. Bondelaget har ofte også ressurser tilgjengelig i form av gjødselvogner de kan fylle opp med vann og lignende. Vi oppfordrer kommunene til å starte dialog om dette før ferieavvikling.

Skjermdump fra Yr.no 01.07.2021. Det er nå lokal skogbrannfare på Østlandet inntil det kommer nedbør av betydning. 
Skjermdump fra Yr.no 01.07.2021. Det er nå lokal skogbrannfare på Østlandet inntil det kommer nedbør av betydning. 

Skogbrannvarsel 

Fra sommeren 2021 har Meteorologisk institutt tatt i bruk en ny metode for å beregne skogbrannfare. De beregner nå faren for skogbrann i hele landet og ikke bare for noen utvalgte punkter. Indeksen vises som kartbilder. Den nye skogbrannfareindeksen finner du her: skogbrannfare.met.no 

YR har farevarsler, men disse vises bare når det er en reell fare for skogbrann. 

For skogeier og entreprenør

Forsikringsselskapet Skogbrand har laget og distribuerer informasjonsmateriell om skogbrann. De har blant annet laget disse retningslinjene for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

De selger også varslingsmateriell for ekstra stor skogbrannfare

Skogbrannovervåking i Oslo og Viken 

I Viken fylke brukes det skogbrannfly for å overvåke skogen. Det er alarmsentralen 110 som vurderer brannfare og beordrer flyet på vingene. Flyet kan også sendes opp for å assistere brannvesenet i slukkearbeidet ved en skogbrann. 

Linnekleppen skogbrannvakttårn, som ligger på grensen mellom Aremark og Rakkestad, er også bemannet i brannfarlige perioder om sommeren. 

Skogbrannfly fra Eggemoen og Ringerike flyklubb
Skogbrannfly fra Eggemoen og Ringerike flyklubb Foto: Helge Nordby, SFOV .

Helikopterstøtte ved større skogbranner 

DSB stiller med helikopter ved større skogbranner. Det er brannsjefen som anmoder om helikopterstøtte. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.