Beredskap for barn og unge i sommerferien

I sommermånedene er det av erfaring økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.05.2021

Regjeringen har sendt ut brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med sommerferien. Dette er særlig relevant for grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, psykisk helsetjeneste, NAV-kontorer, barnevernstjenesten og familievernet. Vi ber alle gjøre seg kjent med innholdet i brevet i sin helhet, og de aktuelle nettressurser og hjelpetjenestene.

Beredskapen i sommer må særlig planlegge for å:

  • redusere negative konsekvenser av covid-19 pandemien for sårbare barn og unge
  • kunne bistå barn og unge som står i fare for eller opplever ufrivillige utenlandsopphold
  • sikre at ansatte har god kjennskap om meldeplikten til barnevernet og avvergingsplikten etter straffeloven

Det er viktig at barn og unge vet hvor de kan få hjelp. Kommunene oppfordres til å ha målrettet informasjon til barn og unge f.eks. på sine hjemmesider og i andre relevante kanaler der barn og unge er.

Barn og unge kan ringe direkte hit:

Dersom hjelpeapparatet trenger råd og veiledning:

  • Politi: 02800 eller nødnummer 112
  • Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996, Bufdir. Tlf.: 466 15 000 (hverdager kl. 08:00-15:45)
  • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: https://rodekorstelefonen.no/ Tlf.: 815 55 201 (mandag- fredag kl. 09:00- 16:00)
  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Tlf.: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00)
  • Spesialutsendinger ved utvalgte utenriksstasjoner (integreringsrådgivere). Ved bekymring for at barn og unge kan bli ufrivillig tilbakeholdt i utlandet kan integreringsrådgiverne kontaktes.
  • Utenriksdepartementets operative senter (UDops): Tlf.: +47 23 95 00 00 (hele døgnet)

I beredskapsbrevet er det informasjon og lenker til en mer utfyllende liste med kontakter og relevante instanser.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.