Tilskuddsmidler som skal få eldre ut på middag

Ordningen skal gjøre det mulig for kommuner, som i samarbeid med restauranter og taxinæringen, ønsker å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som vil spise sammen med andre. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.04.2021

Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og å legge til rette for at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen mot koronavirusinfeksjon er gjennomført, jf. Prop. 79 S (2020-2021): Innst. 233 S (2020-2021).

Spisestedene skal tilby billige middager for hjemmeboende eldre samt transport til og fra spisestedet der dette er nødvendig. Egenandel for en hovedrett som holder restaurantstandard settes til maksimalt kr. 125,- mens taxi/transport skal fullfinansieres gjennom tilskuddsordningen.

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av en uke våren 2021, avhengig av vaksineringstakten for eldre i regionen. Tilskuddsordningen er i tråd med satsingene i Leve hele livet, hvor Mat og måltider er ett av fem innsatsområder.

Detaljert informasjon om hva søknaden skal inneholde, tildelingskriterier og krav til rapportering går fram av Helsedirektoratets regelverk.

Hvem kan få tilskudd?

Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med lokale aktører som frivillige og ideelle organisasjoner, lokale restauranter, mat- og spisesteder og transportnæringen. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig, og det er kommunen som får tilskuddet utbetalt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.