Statsforvaltaren er gravplassmynde

Statsforvaltaren er regional gravplassmynde frå 1. januar 2021. Oppgåvene for heile landet er samla hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.01.2021

Bakgrunnen for endringa er at Stortinget har vedteke ny lov om tro og livssyn og revideringar i gravplasslova.

Oppgåvene til Statsforvaltaren er saksbehandling etter gravplasslova og gravplassforskrifta, som godkjenning av gravplassplanar og lokale vedtekter for gravplassar, innspel til arealplanar som vedkjem gravplassar og dessutan klagebehandling.

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark rettleiar lokale gravplasstyresmakter om gravplasslova og gravplassforskrifta.

Gravplassrettleiaren er laga for å hjelpe instansar med mynde innan kremasjon, gravferd og gravplass. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.