Boligsosialt arbeid

Oppdatert 05.01.2024

Alle trenger et trygt hjem, men enkelte trenger hjelp til å skaffe en trygg og god bolig for seg og sine. Statsforvalteren veileder kommuner i Nordland, Vestland og Rogaland i tema som hører inn under boligsosialt arbeid. Eksempel er helhetlig boligplanlegging i kommunen, boliger for eldre, nullvisjon for bostedsløshet og tiltak for at barnefamilier, unge uføre og andre utsette grupper kan få eie sin egen bolig.

Høsten 2021 ble kommunerettede oppgaver fra to regionkontor hos Husbanken overført til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland. Målet er å skape et sterkt fagmiljø der bolig blir sett i sammenheng med fagområder som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv. Oppdraget vårt er i første omgang et treårig forsøk.

Det er mange som må spille på lag for at vi skal lykkes med den sosiale boligpolitkken. Kommunene har ulik størrelse, organisering og ulike utfordringer. Strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2020-2024), peker på seks suksessfaktorer som grunnleggende for å få god måloppnåing i det boligsosiale arbeidet:

  • forankring og eierskap
  • organisering og samordning
  • overordnet strategi
  • kompetanse
  • økonomiske ressurser
  • brukermedvirkning

Statsforvalterne møter kommuner fysisk og digitalt, og vi medvirker til å utvikle det boligsosiale arbeidet i kommunen. Vi har også  arrangementer som kan bidra til å øke kompetansen innen boligsosiale tema.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.