Utdanning i utlandet

Oppdatert 22.08.2023

Norske frittstående skoler finnes flere steder i utlandet. Dette er skoler som er godkjente etter friskoleloven, og som har rett til offentlig tilskudd.

Norske grunnskoler i utlandet kan søke om godkjenning etter friskoleloven. Utdanningsdirektoratet er tilsynsmyndighet, og betaler ut tilskuddene til de godkjente skolene.

Om skolene

Det er bare skoler som er godkjent av Utdanningsdirektoratet som får offentlig tilskudd. Disse skolene må følge friskoleloven med forskrifter. Det er likevel viktig å være klar over at skolene ikke representerer norske myndigheter, men er opprettet på privat initiativ. Nettsidene til de enkelte skolene har mer informasjon.

PP-tjeneste ved norske skoler i utlandet

Etter friskoleloven har elever rett til spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste til elevene og skolene, og Utdanningsdirektoratet er klageinstans. PP-tjenesten i utlandet er for elever både i grunnskolen og i videregående opplæring. Barn under opplæringspliktig alder (førskolealder) har ikke lovfestet rett til pedagogisk-psykologisk tjeneste.

På nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken finner du mer informasjon om PP-tjenesten i utlandet.  

Stipend- og støtteordninger for studenter i utlandet

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Direktoratet fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.