Opplæring innen kriminalomsorgen

Oppdatert 27.05.2021

Ifølge internasjonale konvensjoner skal ingen nektes rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for øvrige borgere i Norge. Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene. Lokale videregående skoler har det praktiske ansvaret for opplæringen. Statsforvalteren i Vestland er delegert (fra Udir) et faglig koordinerende ansvar for opplæringa innen kriminalomsorgen i Norge.