Utvidet varselordning

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle dødsfall eller svært alvorlig skade som har sammenheng med helsehjelpen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.07.2019

Denne ordningen har tidligere vært avgrenset til spesialisthelsetjenesten , men gjelder nå også alle kommunale tjenester. I tillegg har pasienter, brukere og pårørende fått en rett til å varsle disse hendelsene.

Varslingen skal skje til Statens helsetilsyn og mer informasjon finnes på www.helsetilsynet.no/tilsyn»

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.