Skal du ut på tur i helga?

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.05.2017

Rettigheten til å ferdes fritt i naturen gjelder utmark. Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt og oppholde seg der de ønsker i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen.

Allemannsretten gir deg også

  • rett til overnatting eller telting i naturen, men her er det noen regler du må kjenne til
  • mulighet til å høste fra naturen, for eksempel saltvannsfisk, bær, sopp og ville blomster
  • rett til å ferdes på dyrket mark i tiden fra 15. oktober til 29. april dersom bakken er frossen eller dekket av snø – hele året er det mulig å ferdes til fots eller på ski på stier og veier i dyrket mark

Allemannsretten gjelder ikke ferdsel med motorkjøretøy i utmark. Fiske i ferskvann og jakt er heller ikke omfattet av allemannsretten. Retten til ferdsel med sykkel og hest har noen begrensninger som ikke gjelder for ferdsel til fots og på ski.

Teksten ovenfor er basert på informasjon om allemannsretten på miljøstatus.no, og her finner du også mer informasjon om allemannsretten.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.