Penger til å knytte nye kommuner bedre sammen

Kommuner som vedtar å slå seg sammen innen 1. juli kan søke om tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.04.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt av 50 millioner kroner inneværende år til å knytte nye kommuner bedre sammen. Kommuner som fatter vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016 kan søke om tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Tanken er at bedre infrastruktur kan legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. 

Fylkeskommuner og kommuner kan søke i samråd med hverandre. Både fylkeskommuner og kommuner kan være prosjekteier, men begge parter må stå som søkere. Unntak gjøres for rene kommunale tiltak (tiltak som bare berører kommunen), der kommunen kan søke alene. Kommunen skal da orientere fylkeskommunen om søknaden.

Søknader om tilskudd skal sendes til departementet. Les mer om ordningen hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.