Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg

Staten bidreg med tilskot til kommunar og fylkeskommunar slik at barn og unge som søkjer opphald i Noreg, får grunnskuleopplæring og/eller vidaregåande opplæring. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.04.2016

Tilskotsordninga gjeld barn og unge i

  • ordinære mottak
  • akuttmottak
  • transittmottak

Tilskotet blir rekna ut etterskotsvis etter ein sats per månad per barn i ti månader per skuleår (fire månader haust og seks månader vår), og blir utbetalt kvart halvår.

Tilskotsmottakarar er kommunar og fylkeskommunar med ansvar for barn og ungdom som søkjer opphaldsløyve eller familiegjenforening.

Utdanningsdirektoratet har meir informasjon om ordninga. Der finn du også søknadsskjema.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.