Informasjonen var mangelfull og kom ofte for seint

Sykehus og kommune må samhandle for at pasienter som har behov for helsetjenester i hjemmet etter utskriving fra sykehus skal få sammenhengende, gode og trygge tjenester. Et landslandsomfattende tilsyn i 2015 viser at samhandlingen ofte svikter. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.03.2016

Tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og hva som skulle skje når de kom hjem. Tilsynet viste også alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune.

Overføring av informasjon mellom sykehus og kommune var det området hvor fylkesmennene fant flest lovbrudd og forbedringsområder. Dette handlet dels om måten informasjon ble oversendt på, men også om mangler ved innholdet, eksempelvis om pasientens helsetilstand, funksjons­vurdering og legemiddelinformasjon. Når vesentlig pasientinformasjon mangler eller er ufullstendig, kan det få alvorlige konsekvenser for pasientbehandlingen som kommunen skal yte.

Last ned hele tilsynsraporten fra nettsiden til Helsetilsynet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.