Alle fylkesmennene tek inn lærlingar

Fylkesmannen i alle fylka skal ta inn minst éin lærling i 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.02.2016

Regjeringa legg vekt på at offentlege verksemder tek inn lærlingar. Alle fylkesmennene er i brevs form oppmoda om å leggje til rette for læreplassar i verksemda. I årets tildelingsbrev som går ut til alle fylkesmennene, heiter det at kvart fylkesmannsembete skal knyte til seg minst éin lærling i 2016. I framtida vil det vere eit krav at verksemda alltid har minst éin lærling. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.