Råd fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har sendt ut informasjon til kommuner og fylkesmenn i forbindelse med at det kommer mange flyktninger og asylsøkere til landet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.11.2015

Til kommunelegene i landets kommuner og alle fylkesmenn

I forbindelse med ankomst av mange flyktninger/asylsøkere vil flere av landets kommuner bli berørt.  Noen kommuner har eller vil få etablert asylmottak, og andre vil bli mottakere av asylsøkere som beboere i kommunen. På det nåværende tidspunkt er det umulig å angi hvilke kommuner som blir berørt fremover, og derfor sendes denne informasjonen nå ut til alle landets kommuner samt til fylkesmenn. Helsetjenesten vil være en av virksomhetene med utfordringer. De økte ankomstene av asylsøkere anses mer som en logistisk utfordring enn en smittevernutfordring, og smittevernrådene som gis er i hovedsak uendrete. Sett i lys av kapasitetsutfordringer og tette boforhold er det likevel gjort to endringer: 

  1. Forenkling av tuberkuloseundersøkelsen. Forutsatt at lungerøntgen er tatt ved ankomst, kan IGRA undersøkelsen utsettes opptil 3 måneder, og utelates for asylsøkere fra land uten høy forekomst av tuberkulose (som Syria og Iran). Testing for MRSA er ikke nødvendig før tuberkuloseundersøkelse.
  2. Det tilrådes at MMR vaksine tilbys barn under 15 år før opphold i store ankomstsentre og at øvrige asylsøkere tilbys MMR-vaksinen samt poliovaksine innen 3 måneder. 

Folkehelseinstituttet har opprettet en temaside på nett som er ment å være til hjelp for dere i arbeidet. Nettsiden finner dere her: http://www.fhi.no/tema/asylsokeres-helse (Her er også lenker til Helsedirektoratets veileder og relevante nettsider hos UDI).

Særskilt relevante sider akkurat nå

Informasjon om faser i arbeidet med nyankomne asylsøkere, helsetjenestens ansvar og veiledere: http://www.fhi.no/tema/asylsokeres-helse

Kontaktinformasjon

Henvendelser om faglige råd kan rettes til Folkehelseinstituttet via e-post: msis.drift@fhi.no, tuberkulose@fhi.no eller utbrudd@fhi.no Ved akutt behov for råd i smittevernspørsmål kan Smittevernvakta kontaktes på telefon: 21 07 63 48. Smittevernvakta er en døgnbemannet tjeneste for helsepersonell og er bemannet av leger ved avdeling for infeksjonsovervåking. Telefonen skal kun brukes til varsling av og rådføring om smittsomme sykdommer og smitteverntiltak.  For rådføring som kan vente, kontakt avdelingen i kontortiden på telefon: 21 07 66 43. Vaksinerådgiving: 21 07 70 00 Vaksinerådgivningstelefonen er for helsepersonell. Åpen alle hverdager kl. 13.00-14.30.

Vennlig hilsen Karin Rønning Avdelingsdirektør Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo Besøksadresse: Marcus Thranesgt.6 Tel: 21 07 66 31 www.fhi.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.