Behov for bygninger som kan huse inntil 1000 personer i en akuttfase

DSB ber fylkesmennene om hjelp til å gå en ny runde med kommunene for å skaffe lokaler som kan være aktuelle for mottak av denne størrelsen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.11.2015

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bistår Utlendingsdirektoratet (UDI) med å skaffe oversikt over lokaler som er egnet som asylmottak. De har bedt om assistanse fra fylkesmennene til å kartlegge hvilke muligheter som finnes i kommunene.

Det er denne gangen snakk om store lokaler som kan romme minst 1000 personer, tilsvarende minst 3000 m2. Dette kan for eksempel være idrettshaller, ledige industrilokaler eller store lokaler generelt som kommunen selv eier eller kjenner til. 

Spesifikasjon av behovet

DSB oppgir følgende spesifikasjon av behovet:

  • Bygningsmasse med plass til 1000 personer.
  • Det er fordel om sanitærforhold er ivaretatt, og lokalene bør ha systemer for oppvarming og være tilrettelagt for ivaretakelse av bespisning. Men dette er ikke absolutte krav.
  • Fortrinnsvis tilgjengelig umiddelbart, men også de som raskt kan gjøres tilgjengelige.
  • Krav til standard er tilpasset forventet oppholdstid på inntil en uke.
  • DSB ivaretar etableringen av mottaket i samarbeid med relevante aktører.
  • Man må forvente at mottaket blir opprettholdt over lengre tid.
  • Det er naturlig nok ønskelig med lokaler som ikke gir større samfunnsmessige konsekvenser enn det som er høyst nødvendig. DSB arbeider med å få en prinsipiell avklaring på hva som er akseptabelt når det gjelder de samfunnsmessige konsekvensene.

DSB understreker også at fylkesmennene og kommunene nå må være forberedt på å imøtekomme og bistå i opprettelse av nye mottak. Dette kan komme på kort varsel.

Behovet er akutt, og kommunene er bedt om å komme raskt på banen. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.