Har du sett store rovdyr eller spor og tegn etter disse?

Innmeldte observasjoner fra publikum er en viktig kilde til informasjon i overvåkningen av de store rovdyrene i Skandinavia, som er gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.09.2015

Møter du gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv, eller kommer over spor etter disse artene, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem.

  • Skandobs er et felles nettsted for rapportering av observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige.

  • Målet med rapportsystemet er at alle som ønsker det skal kunne delta i kartleggingen og overvåkingen av de store rovdyrene.

  • Du kan legge inn dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg, i systemet.

  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og Länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.

  • Rovdata kvalitetssikrer det norske materialet og leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.

  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.