Barnehagefakta

Nettstedet Barnehagefakta.no gir foreldre og andre interesserte tilgang til relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.08.2015

Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager. Dataene er innrapportert av barnehagene og kommunene per 15. desember hvert år, og kvalitetssikret av Utdanningsdirektoratet. Gjennom å presentere nøkkeldata på barnehage- og kommunenivå ønsker Utdanningsdirektoratet å gjøre tall som allerede er offentlige lettere å finne og lettere å forstå.

Hvilke nøkkeltall finner du her?

I dag finner du informasjon om

  • ansattes utdanningsbakgrunn
  • antall barn per ansatt i barnehagen
  • om barnehagen oppfyller pedagognormen
  • oppholdsarealet i barnehagen.

I tillegg finner du opplysninger om barnehagens beliggenhet, antall barn i barnehagen og om barnehagen er offentlig eller privat.

Du kan se tallene for hver enkelt barnehage og for kommunen. Det er også mulig å se flere barnehager samtidig.

Hva kan tallene brukes til?

Nøkkeltall om barnehagene kan være nyttige både for foresatte til barn i barnehagen og for andre med interesse for barnehager.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.