Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilbakemelding på nettsidene

Takk for at du med din tilbakemelding bidrar til at vi kan utvikle nettsidene våre videre.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 20.12.2018

Vi presiserer 

Tilbakemeldingsskjemaet på denne siden bruker du utelukkende når du vil gi tilbakemeldinger som gjelder nettsidene.

Det skal aldri brukes til spørsmål om saker under behandling eller andre henvendelser. 

Du oppgir ingen avsenderadresse ved bruk av dette skjema, og henvendelser via dette skjema besvares aldri. 

Lenke til kontaktinformasjon og adresse til Fylkesmannen.

 

Fant du det du lette etter?