Nødvarsel på mobil til kommuner hvor det er utstedt rødt farevarsel

Statsforvalteren melder nå inn områder på rødt nivå for fare for ekstremt mye regn, flomfare, flom- og jordskredfare. Det vil bli sendt ut nødvarsel til de kommuner som har fått utstedt rødt varsel. 

Publisert 07.08.2023

Nødvarsel sendes ut som nødmelding til mobiltelefoner som befinner seg i de aktuelle kommunene. Varselet sendes på norsk, engelsk og tysk også for å nå flest mulig turister og tilreisende som befinner seg i de aktuelle områdene.

Ekstreme nedbørmengder ventes å komme inn over deler av Sør-Norge fra mandag ettermiddag. Nedbørsmengdene gir fare for overvann/flom og jordras.

Oppdatert informasjon: www.varsom.no
www.nve.no , www.yr.no

Nødvarsel på mobil

Et nødvarsel er en tekst som legger seg på skjermen på mobiltelefonen din. Dette er teksten som sendes ut: «Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg råd fra myndighetene. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. Mer informasjon her: https://www.yr.no/nb/ekstrem/hans»