Kongsbergs 400-årsjubileum

Deres Majesteter Kongen og Dronningen. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

DD.MM. Kongen og Dronningen besøker Kongsberg i anledning byens 400-årsjubileum 2. mai kl. 12:00.

Publisert 23.04.2024

2. mai 2024 er det 400 år siden Kongsberg by ble grunnlagt av Christian IV av Danmark og Norge. Bakgrunnen var sølvfunnet året før, og etableringen av Kongsberg Sølvverk høsten 1623. 

Siden sølvfunnet har Kongsberg-samfunnet vært et internasjonalt industrimiljø med en opparbeidet kultur for å anvende den nyeste kunnskapen og det beste verktøyet for å løse de vanskeligste oppgavene. Denne stolte historien og Kongsbergs rolle i dagens Norge vil være tema for feiringen Kongeparet tar del i. 

- Vi setter utrolig stor pris på at Kongeparet kommer til Kongsberg for å markere denne dagen med oss. Dette blir en gledens dag for byen og alle våre innbyggere, sier ordfører Line Spiten.  

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke Kongeparets besøk, må søke om akkreditering til Statsforvalteren på e-post til Kari Øyen Gay kari@statsforvalteren.no innen 29. april kl. 14:00. 

Akkreditert presse vil få tilsendt presseprogram. 

Fremmøte og registrering kl. 11:30

Kongsberg rådhus, Mosebekksalen 
Kirkegtata 1, 3616 Kongsberg  

Kontaktpersoner: