Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene

Vi mottar henvendelser fra kommunene i forbindelse med følgene av ekstremværet Hans. Vi har publisert en nettartikkel hvor vi svarer ut spørsmål.  Svarene kan være nyttig for andre å lese. 

Publisert 18.08.2023

På siden Samfunnsikkerhet og beredskap har vi lagt en nettartikkel: Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene.