Hvordan levere klage på helsetjenester?

Klage på helsetjenester og helsepersonell kan sendes elektronisk som sikker melding til Fylkesmannen eller i vanlig post.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.10.2017

Fylkesmannen ber om at klagen ikke sendes som vanlig epost, da dette i prinsippet er et åpent medium og en klage vil ofte inneholde private og sensitive opplysninger. På vår nettside har vi en knapp på høyre side i menyen som er merket "sikker melding". Her kan du logge deg på med ID-porten og legge inn klagen som et elektronisk brev hvis du ønsker det. Ellers anbefaler vi å bruke vanlig post.

Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester  
Helsetilsynets nettside finner du en oversikt over mulighetene for å klage på helse- og omsorgstjenester og hvordan klager blir behandlet.