Utdanning- og barnevernsavdelingen

Publisert 02.04.2013

Utdanningsdirektør i Agder er Tore K. Haus.

Assisterende avdelingsdirektør i Agder er Ingunn Lund.

Avdelingen har mange og ulike arbeidsområder innen barnehage, opplæring og barnevern.

Vi skal medvirke til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av kommunale og private barnehage- og skoleeiere. Avdelingen bidrar med informasjon og veiledning innen områdene barnevern, barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagopplæring i arbeidslivet, høyere utdanning og voksenopplæring.

Kvalitetsutvikling, klagesaksbehandling og tilsyn innen barnevern, barnehage og skole er blant våre kjerneoppgaver.

Avdelingen har også et særlig ansvar for oppfølgingen av Opplæringslovens §9A om inkluderende læringsmiljø.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner