Landbruksavdelingen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.12.2012

Landbruksdirektør: Tore Haugum.
Assisterende direktør: Unni Svagård.

Landbruksavdelingen skal arbeide for å gjennomføre den nasjonale landbruks- og matpolitikken i fylket.

Målene for norsk landbruks- og matpolitikk er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. Fylkesmannen har ulike oppgaver innen jordbruk, skogbruk, bygdenæringer og arealforvalting:

  • behandle tilskuddssaker og lovsaker
  • være kompetansesenter for kommunene og bidra til at kommunene opprettholder god forvaltningspraksis
  • føre kontroll med tilskuddsforvaltningen i kommunene
  • være en pådriver for nærings- og bygdeutvikling og gi føringer for bruken av bygdeutviklingsmidlene
  • lede diverse strategiarbeid og skape møteplasser mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, kommunene, KS og næringsorganisasjonene i landbruket
  • ivareta landbrukspartens interesser i kartsamarbeidet Geovekst
  • ivareta hensynet til jordvern og kulturlandskap i arealforvaltningen

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.