Søknad om kompostering av hestegjødsel

Høringsfrist:
14. juni 2024 23:59

Arendal og Grimstad Rideklubb har søkt Statsforvalteren om tillatelse til å etablere og drifte et komposteringsanlegg for hestegjødsel fra egen stall på gnr./bnr. 52/338 i Grimstad kommune. Frist for innspill er 14. juni. 

Publisert 13.05.2024

Arendal og Grimstad Rideklubb søker om årlig behandling av inntil 3000 m3 hestegjødsel fra egen stall og produksjon av om lag 1000 m3 ferdig kompost. Komposteringsanlegget vil bygges med støpt dekke og med fall som skal forhindre avrenning, og det vil ikke tilsettes strukturmateriale eller noen andre former for tilsatsmateriale. Prosessen er en såkalt "turning pile composting"/TP-kompostering, metoden er nærmere beskrevet i søknaden til høyre på denne siden. 

Frist for kommentarer til søknaden er 14.06.2024. Du kan sende eventuelle merknader til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk eventuelle kommentarer med saksnr. 2022/7983. 

Høringsfrist:
14. juni 2024 23:59