Sandpåfylling ved strender i Kristiansand kommune

Høringsfrist:
23. april 2024 23.59

Kristiansand kommune søker om tillatelse til å fylle ut sand eller skjellsand ved 26 allerede eksisterende strender. 

Publisert 20.03.2024

Tiltakene for de ulike lokasjonene varierer bl.a. med tanke på areal, hvorvidt strendene ligger ved sjø eller ferskvann, mengden masse som skal utfylles, hvor ofte utfyllingene skal skje og hvorvidt strendene er naturlige eller ikke. For de spesifikke detaljene for hvert enkelt tiltak viser vi til oversikten som er tilgjengelig til høyre på siden. Metoden for påfylling av sand/skjellsand vil være ved bruk av lastebil fra land der dette er mulig, og ellers pumping med slange fra båt/lekter. Arbeidene planlegges gjennomført i perioden 1. januar til 15. mai. 

I databasen Naturbase er det registrert forekomster av viktige naturtyper i nærheten av flere av de aktuelle strendene.

Frist for kommentarer til søknaden er 23.04.2024. Du kan sende eventuelle merknader til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk kommentarer med saksnr. 2022/2751. 

Høringsfrist:
23. april 2024 23.59